พระพรหม รุ่น ประทานทรัพย์

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  เป็นพระนักศึกษา พระนักพัฒนา พระมวลชน และมีเมตตา ประชาชนทั้งปวงทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความเคารพและศรัธา ด้วยท่านเป็นพระเถระผู้ชักชวนให้ชาวสิงค์โปร์กลุ่มนี้หันมาฝึกนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐาน เจริญภาวนา จนทำให้มีสติ มีปัญญา ทำกิจการการงานรุ่นเรือง

ประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์

สงกรานต์  คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13,14,15 เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เป็นวันเนา วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์ มีดังนี้ สงกรานต์ ที่แปลว่า "ก้าวขึ้น" "ย่างขึ้น"…

พระสีวลี รุ่น ลาภ ยศ สรรเสร็จ สุข รุ่นที่2

พระอาจารย์ประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเพลง(โบสถ์สีชมพู) จ.นนทบุรี ออกวัตถุมงคลมาทุกรุ่นต่างได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสิงค์โปร์ มาเลยเซีย ฮ่องกง และจีน เดินทางมาหาบูชาหมดทุกรุ่น เมื่อเร็วๆ นี้พระอาจารย์ประสิทธิ์ได้จัดสร้าง หินธาตุพระสีวลีเมล็ดช้าว รุ่น ลาภ ยศ สรรเสร็จ สุข รุ่นที่2ขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำไปบูชา โดยมีความเชื่อที่ว่านำไปบูชาแล้วจะมีเงินเป็นรวงเงิน รวงทองของเมล็ดข้าว วัตถุมงคลรุ่นนี้ออกได้ไม่นานก็เป็นที่ต้องการของศิษย์ยานุศิษย์ และผู้ที่ชอบสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก ..รุ่นนี้พระอาจารย์ประสิทธิ์ ได้นำหินพระปัจเจกพุทธเจ้า ปูชนียธาตุ อันเป็นสิริมงคลสูงค่า สนใจร่วมบุญบูชาได้ที่วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู)ต.ไทรม้าอ.เมืองจ.นนทบุรี รายได้สมทบทุ่นสร้างพระอุโบสถ..

อะไรคือพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คือ ตำราหรือคัมภีร์ที่บันทึกหรือจารึกคำสอนขององค์พระสัมมาพระพุทธเจ้าที่ถูกนำมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยประกอบด้วยเนื้อหาใจความหลักๆ อยู่ 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดยเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ตลอด 45 พรรษา ที่ทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ทุกคนโดยไม่เกี่ยงว่าคนนั้นคือผู้ใดอยู่วรรณไหน หรือยากดีมีจนเช่นไร และสืบทอดมายังพระสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งเราคนไทยต่างคุ้นเคยหรือเคยได้ยินชื่อพระไตรปิฎกกันมาแล้วตั้งแต่ตอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นประถมฯ หรือมัธยมฯ โดยพระไตรปิฎกนี้เรียกว่ามีความสำคัญแก่คนไทยและชาวพุทธอย่างยิ่งเลยทีเดียว โดยคำว่า พระไตรปิฎก มีความหมายว่า 3 คัมภีร์ ซึ่งคำว่า พระ เป็นคำที่ยกย่องหรือแสดงความเคารพ ส่วนคำว่า ไตรี แปลตรงตัวว่า สาม และคำว่า ปิฎก แปลว่า…

เรื่องควรรู้ก่อนถวายสังฆทาน

เรื่องควรรู้ก่อนถวายสังฆทาน สังฆทาน (บาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร เป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์,     มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่ การถวายสังฆทานนั้น เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสังฆทานอาจหมายถึงการถวายปัจจัยวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เช่นการถวายกุฏิวิหาร หนังสือ ปากกา จาน หรือ แม้กระทั่งไม้กวาด แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานได้ ทานพิธีที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่เข้าลักษณะของสังฆทาน ก็จัดว่าเป็นสังฆทานได้ เช่น การตักบาตร…

ร่วมบุญซ่อมแซมปิดทองคำแท้หลวงพ่อแสน

ร่วมบุญซ่อมแซมปิดทองคำแท้หลวงพ่อแสน พระพุทธรูปเก่าแก่ร่วม300ปี ที่วัดเพลง อุโบสถสีชมพู ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันติดต่อโดยตรงที่เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก Read More

ช่องทางการร่วมทำบุญ

ช่องทางการร่วมทำบุญ สามารถเดินทางมาทำบุญที่วัดได้โดยตรง  ณ วัดเพลง(อุโบสถสีชมพู) 85 หมู่ 5 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทุรี 11000 »แผนที่วัด  ติดต่อ พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดเพลง(อุโบสถสีชมพู) โทร.061-505-7899 และ 098-163-6515 หรือ ร่วมทำบุญโดยการบริจาคกับทางวัดได้ที่ ธนาคารกรุงไทย : สาขาตลาดท่าอิฐ ชื่อบัญชี : วัดเพลง เลขที่บัญชี : 980-7-45905-2