//บูรณะ อนุสาวรีย์ ราชการที่ ๕

บูรณะ อนุสาวรีย์ ราชการที่ ๕

บูรณะ อนุสาวรีย์ ราชการที่ ๕

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดเพลง อุโบสถสีชมพู ดูแลงานบูรณะ อนุสาวรีย์ราชการที่ ๕ ณ วัดเพลง(อุโบสถสีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ร่วมบุญกับทางวัดได้โดยตรง ติดต่อเจ้าอาวาสพระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก  โทร   098-163-6515