//เจริญพระพุทธมนต์

เจริญพระพุทธมนต์

เจริญพระพุทธมนต์

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดเพลง อุโบสถสีชมพู ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี นำพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 ภายในอุโบสถสีชมพู