//ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5

วัดเพลงอุโบสถสีชมพู นนทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระปิยะมหาราช เนื่องในวันปิยะมหาราช 23ตุลาคม2558

กำหนดการ

8.00น. เริ่มทำพิธีบวงสรวงสักการะโดย ท่านพระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดเพลง อุโบสถสีชมพู

-พิธีบวงสรวงแบบพิธีพราหมณ์

-10.30น. ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์