//ร่วมบุญซ่อมแซมปิดทองคำแท้หลวงพ่อแสน

ร่วมบุญซ่อมแซมปิดทองคำแท้หลวงพ่อแสน

ร่วมบุญซ่อมแซมปิดทองคำแท้หลวงพ่อแสน พระพุทธรูปเก่าแก่ร่วม300ปี ที่วัดเพลง อุโบสถสีชมพู
ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันติดต่อโดยตรงที่เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก


อานิสงค์การซ่อมแซมพระพุทธรูป
ถ้าเห็นพระพุทธรูปชำรุด
หรือแม้กระทั่งเปื้อนฝุ่น เปื้อนคราบ เปื้อนทองเปลว
แล้วอยากลงมือชำระล้างสะสาง
พอทำเสร็จเกิดปีติโสมนัสอย่างใหญ่
แบบนี้ผลก็ยากจะประมาณว่าได้อานิสงส์แค่ไหน
อย่าต้องกล่าวถึงการซ่อมแซมพระปฏิมาเลย

ในที่ที่กรรมเผล็ดผล…

๑) ทางชะตา จะไม่เป็นผู้ตกอับถึงที่สุด
ทุกสถานการณ์ “ซ่อมได้” หมด
กับทั้งจะไม่รู้สึกอยากยอมแพ้
เหมือนมีเครื่องหนุนใจให้รู้สึกอยู่ว่าตนแก้ปัญหาได้
หรือเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้น แล้วก็ดีขึ้นจริงๆ
ถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมแซม
ก็จะมีชื่อเสียงอุโฆษ
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวง
หรือหากเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็จะรุ่งเรืองเกินใครเทียบ

๒) ทางกาย จะมีร่างกายผุดผ่องน่าชม
และแม้เป็นโรคร้ายแค่ไหนก็เจอหมอดีรักษาได้ตรงจุด

๓) ทางใจ จะเป็นผู้ไม่ดูดาย
มีกำลังใจจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก
แก้ไขเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดี
เหตุเพราะได้ชนวนสำคัญ
คือบุญที่จะปฏิสังขรณ์พระปฏิมาให้กลับดูดี

ยิ่งถ้าเป็นนักซ่อมพระปฏิมานะครับ
ทำไปทั้งชาติ ผลยิ่งบริบูรณ์
เห็นอานิสงส์คงเส้นคงวา
เริ่มต้นตั้งแต่ชาตินี้ คือเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
(ผมแปลง่ายๆว่าทำกรรมใหม่แรงพอชนะกรรมเก่า)
ส่วนที่จะเผล็ดผลเป็นรูปร่างหน้าตา ฐานะ และความบริบูรณ์พูนสุขในชาติถัดๆไปนั้น