//พระสีวลี รุ่น ลาภ ยศ สรรเสร็จ สุข รุ่นที่2

พระสีวลี รุ่น ลาภ ยศ สรรเสร็จ สุข รุ่นที่2

พระอาจารย์ประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเพลง(โบสถ์สีชมพู) จ.นนทบุรี ออกวัตถุมงคลมาทุกรุ่นต่างได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสิงค์โปร์ มาเลยเซีย ฮ่องกง และจีน เดินทางมาหาบูชาหมดทุกรุ่น เมื่อเร็วๆ นี้พระอาจารย์ประสิทธิ์ได้จัดสร้าง หินธาตุพระสีวลีเมล็ดช้าว รุ่น ลาภ ยศ สรรเสร็จ สุข รุ่นที่2ขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำไปบูชา โดยมีความเชื่อที่ว่านำไปบูชาแล้วจะมีเงินเป็นรวงเงิน รวงทองของเมล็ดข้าว วัตถุมงคลรุ่นนี้ออกได้ไม่นานก็เป็นที่ต้องการของศิษย์ยานุศิษย์ และผู้ที่ชอบสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก ..รุ่นนี้พระอาจารย์ประสิทธิ์ ได้นำหินพระปัจเจกพุทธเจ้า ปูชนียธาตุ อันเป็นสิริมงคลสูงค่า สนใจร่วมบุญบูชาได้ที่วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู)ต.ไทรม้าอ.เมืองจ.นนทบุรี รายได้สมทบทุ่นสร้างพระอุโบสถ..