//แหวนไม้ตะเคียน  รับทรัพย์รุ่น1

แหวนไม้ตะเคียน  รับทรัพย์รุ่น1

 

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  เป็นพระนักศึกษา พระนักพัฒนา พระมวลชน และมีเมตตา ประชาชนทั้งปวงทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความเคารพและศรัธา ด้วยท่านเป็นพระเถระผู้ชักชวนให้ชาวสิงค์โปร์กลุ่มนี้หันมาฝึกนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐาน เจริญภาวนา จนทำให้มีสติ มีปัญญา ทำกิจการการงานรุ่นเรือง

ท่านมีวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่น ซึ่งปัจจุบันท่านได้ออกแหวนไม้ตะเคียน รับทรัพย์รุ่น1 หลวงพ่อประสิทธิ์ใช้ไม้ตะเคียนทองที่ยืนต้นตายนำมากลึงเป็นแหวน บนหัวแหวนเป็นรูปพระพหรม4ทิศ ลงทองท้านข้างเป็นยันต์ทั้ง2ข้าง หลวงพ่อท่านได้จัดสร้างเพียง500วง ใส่ในกล่องกำมะหยี่สวยงาม

วาระแรกหลวงพ่อประสิทธิ์ ได้นั่งปรกอธิฐานจิต พุทธาภิเษกเดี่ยว เช้า/เย็น เป็นเวลา 1วาระ วาระที่2 เข้าร่วมพุทธาภิเษก ภายในวิหารหลวงพ่อแสง วัดโบสถ์ดอนพรหม โดยท่านพระครูโสภิตกิตตยาภร เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ดอนพรหม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ท่านได้จัดพิธีเททองหล่อพระบูชา หลวงพ่อแสง และหลวงพ่อทันใจ โดยมีพระเถระผู้ใหญ่มากมายเข้าร่วมพิธี พุทธาภิเษก อาทิ พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานจุดเทียนชัย หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู)หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ หลวงพ่อเสน่ห์ วัดปรมัยยิกาวาส หลวงพ่อประสาท วัดไทรน้อย และพระเกจิอาจารย์สายภาคกลางอีกกว่า20รูป ประกอบพิธีทั้งสิ้น5วัน และวาระที่3 หลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านได้นำมาปรกอธิฐานจิตเดี่ยวเป็นเวลา1วาระ ก่อนที่จะออกพรรษา
วัตถุประสงการจัดสร้าง เพื่อนำปัจจัยทั้งหมดมาบูรณะถาวรวัตถุ และพระอุโบสถ์ที่ชำรุดทรุดโทรม และปรับภูมิทัศภายในวัด ให้เป็นพื้นที่ทั้งพระและประชาชน สามารถมาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
อย่างไรก็ตาม การบูชาพระเครื่องอยู่ที่ความศรัทธาที่เรามีต่อองค์ท่าน คิดดี ทำดี ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม ก็จะทำให้เกิดเป็นพลังค้ำชูเราและครอบครัว
หาบูชาได้ที่ วัดเพลง(อุโบสถสีชมพู)