//ขอเชิญร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

ณ วัดเพลงอุโบสถสีชมพู ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุี
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วัดเพลงอุโบสถสีชมพู ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติเพื่อฟื้นฟูประเพณีนิยมของชาวพุทธเอาไว้ ทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้ส่งเสริมชาวพุทธให้ได้มีโอกาศได้ทำบุญมากยิ่งขึ้น โดยได้ยกเอาการบำเพ็ญบารมีด้วยการบริจาคทานของพระเวสสันดรบางส่วน มาเป็นแนวทางแห่งการถือปฏิบัติ สำหรับปัจจัยที่ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถสีชมพูต่อไป
วัดเพลงอุโบสถสีชมพู จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลาย พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร มาร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และเจ้าภาพโรงทานได้ที่ พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดเพลง 098-163-6515 และ 081-848-6045