//รวมภาพถ่าย พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 ปี 2561

รวมภาพถ่าย พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 ปี 2561

รวมภาพถ่าย พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 ปี 2561 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ ที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพู ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี