//รวมภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี 2018

รวมภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี 2018

เป็นการรวบรวมภาพถ่ายในงานทอดกฐินสามัคคี 2018

โดยภายในงานมีญาติโยมที่ใจบุญได้มาร่วมบุญกันมากมาย ทั้งคนที่นำกฐินมาทอด และคนที่ได้มาจัดทำโรงทานเพื่อให้คนที่มาทำบุญได้รับทานอาหาร

ผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้