//เวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดเพลง อุโบสถสีชมพู ไทรม้านนทบุรี 2562

เวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดเพลง อุโบสถสีชมพู ไทรม้านนทบุรี 2562

เวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดเพลง อุโบสถสีชมพู ไทรม้านนทบุรี 2562