พระพรหม รุ่น ประทานทรัพย์

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  เป็นพระนักศึกษา พระนักพัฒนา พระมวลชน และมีเมตตา ประชาชนทั้งปวงทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความเคารพและศรัธา ด้วยท่านเป็นพระเถระผู้ชักชวนให้ชาวสิงค์โปร์กลุ่มนี้หันมาฝึกนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐาน เจริญภาวนา จนทำให้มีสติ มีปัญญา ทำกิจการการงานรุ่นเรือง

พระสีวลี รุ่น ลาภ ยศ สรรเสร็จ สุข รุ่นที่2

พระอาจารย์ประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเพลง(โบสถ์สีชมพู) จ.นนทบุรี ออกวัตถุมงคลมาทุกรุ่นต่างได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสิงค์โปร์ มาเลยเซีย ฮ่องกง และจีน เดินทางมาหาบูชาหมดทุกรุ่น เมื่อเร็วๆ นี้พระอาจารย์ประสิทธิ์ได้จัดสร้าง หินธาตุพระสีวลีเมล็ดช้าว รุ่น ลาภ ยศ สรรเสร็จ สุข รุ่นที่2ขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำไปบูชา โดยมีความเชื่อที่ว่านำไปบูชาแล้วจะมีเงินเป็นรวงเงิน รวงทองของเมล็ดข้าว วัตถุมงคลรุ่นนี้ออกได้ไม่นานก็เป็นที่ต้องการของศิษย์ยานุศิษย์ และผู้ที่ชอบสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก ..รุ่นนี้พระอาจารย์ประสิทธิ์ ได้นำหินพระปัจเจกพุทธเจ้า ปูชนียธาตุ อันเป็นสิริมงคลสูงค่า สนใจร่วมบุญบูชาได้ที่วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู)ต.ไทรม้าอ.เมืองจ.นนทบุรี รายได้สมทบทุ่นสร้างพระอุโบสถ..

ร่วมบุญซ่อมแซมปิดทองคำแท้หลวงพ่อแสน

ร่วมบุญซ่อมแซมปิดทองคำแท้หลวงพ่อแสน พระพุทธรูปเก่าแก่ร่วม300ปี ที่วัดเพลง อุโบสถสีชมพู ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันติดต่อโดยตรงที่เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก Read More