ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน

ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน โดยย่อว่า มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานกแล้ว เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบ Read More

พระพรหม รุ่น ประทานทรัพย์

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  เป็นพระนักศึกษา พระนักพัฒนา พระมวลชน และมีเมตตา ประชาชนทั้งปวงทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความเคารพและศรัธา ด้วยท่านเป็นพระเถระผู้ชักชวนให้ชาวสิงค์โปร์กลุ่มนี้หันมาฝึกนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐาน เจริญภาวนา จนทำให้มีสติ มีปัญญา ทำกิจการการงานรุ่นเรือง

ประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์

สงกรานต์  คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13,14,15 เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เป็นวันเนา วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์ มีดังนี้ สงกรานต์ ที่แปลว่า "ก้าวขึ้น" "ย่างขึ้น"…

อะไรคือพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คือ ตำราหรือคัมภีร์ที่บันทึกหรือจารึกคำสอนขององค์พระสัมมาพระพุทธเจ้าที่ถูกนำมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยประกอบด้วยเนื้อหาใจความหลักๆ อยู่ 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดยเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ตลอด 45 พรรษา ที่ทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ทุกคนโดยไม่เกี่ยงว่าคนนั้นคือผู้ใดอยู่วรรณไหน หรือยากดีมีจนเช่นไร และสืบทอดมายังพระสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งเราคนไทยต่างคุ้นเคยหรือเคยได้ยินชื่อพระไตรปิฎกกันมาแล้วตั้งแต่ตอนเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้นประถมฯ หรือมัธยมฯ โดยพระไตรปิฎกนี้เรียกว่ามีความสำคัญแก่คนไทยและชาวพุทธอย่างยิ่งเลยทีเดียว โดยคำว่า พระไตรปิฎก มีความหมายว่า 3 คัมภีร์ ซึ่งคำว่า พระ เป็นคำที่ยกย่องหรือแสดงความเคารพ ส่วนคำว่า ไตรี แปลตรงตัวว่า สาม และคำว่า ปิฎก แปลว่า…

เรื่องควรรู้ก่อนถวายสังฆทาน

เรื่องควรรู้ก่อนถวายสังฆทาน สังฆทาน (บาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร เป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์,     มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่ การถวายสังฆทานนั้น เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสังฆทานอาจหมายถึงการถวายปัจจัยวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เช่นการถวายกุฏิวิหาร หนังสือ ปากกา จาน หรือ แม้กระทั่งไม้กวาด แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานได้ ทานพิธีที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่เข้าลักษณะของสังฆทาน ก็จัดว่าเป็นสังฆทานได้ เช่น การตักบาตร…

เจริญพระพุทธมนต์

เจริญพระพุทธมนต์ พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดเพลง อุโบสถสีชมพู ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี นำพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 ภายในอุโบสถสีชมพู

วัดเพลง(โบสถ์สีชมพู)

วัดเพลง(โบสถ์สีชมพู) วัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทิ้งร้างประมาณ 200 ปีมาแล้ว ต่อมาหลวงพ่อศรีนวลได้เดินธุดงค์มาจาก จ.เชียง ใหม่ เมื่อปี 2529 เมื่อได้พบจึงได้ปักหลักพักค้างมาตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา ก่อนที่จะบูรณะซ่อมแซมและสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ หลังจากหลวงพ่อศรีนวลได้มรณภาพ ทางวัดก็ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการพัฒนา จึงทำให้ถาวรวัตถุที่สร้างขึ้นผุพังสึกกร่อนเสียหายลงไปตามกาลเวลา จนกระทั่งเมื่อกลางปี 2553 "พระธรรมกิตติมุนี" เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้แต่งตั้งให้ "พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือ พระอาจารย์ประสิทธิ์" มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) เดิมท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ดอนพรหม ด้วยท่านเป็นพระนักพัฒนา…