ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในวัด

ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในวัด พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดเพลง อุโบสถสีชมพู ดูแลงานปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในวัด ลงหินคลุกปรับพื้นที่ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่อไป ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหินคลุกเที่ยวละ1,999บาท ติดต่อโดยตรงที่เจ้าอาวาส โทร 098-163-6515