เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก(ทรงเครื่องประยุกต์)๑๓ กัณฑ์ ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก(ทรงเครื่องประยุกต์)๑๓ กัณฑ์ ออกตัวโดย ดวงแก้ว ลูกท่าเรือ ศรราม น้ำเพรช พรเทพ พรทวี พร้อมทีมงานชุดใหญ่ ณ วัดเพลง (อุโบสถสีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศกัณฑ์ล่ะ 2557 บาท ได้ที่พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทฺธิโก (เจ้าอาวาสวัดเพลง(อุโบสถสีชมพู) โทรศัพท์ 087-6934577) ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่ พระสมุห์บรรณดิษ ธีรปญฺโญ (เลขานุการเจ้าอาวาสวัดเพลง)…