Blog

รวมภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี 2018

เป็นการรวบรวมภาพถ่ายในงานทอดกฐินสามัคคี 2018 โดยภายในงานมีญาติโยมที่ใจบุญได้มาร่วมบุญกันมากมาย ทั้งคนที่นำกฐินมาทอด และคนที่ได้มาจัดทำโรงทานเพื่อให้คนที่มาทำบุญได้รับทานอาหาร Read More

รวมภาพถ่าย พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 ปี 2561

รวมภาพถ่าย พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 ปี 2561 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ ที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพู ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี Read More

ประวัติความเป็นมาของคำว่า “มหาชาติ” และเทศน์มหาชาติ

ความเป็นมาของคำว่า “มหาชาติ” และเทศน์มหาชาติ  เรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนี้ เป็นเรื่องใหญ่ยืดยาว ท่านจึงจัดรวมไว้ ในมหานิบาตชาดกรวมเรื่องใหญ่๑๐เรื่อง ที่เรียกกันว่า ทศชาติ Read More

อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ

การฟังเทศน์มหาชาตินอกจากจะได้ประโยชน์ในปัจจุบันคือ การได้ร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธแล้วได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา Read More

ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน

ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน โดยย่อว่า มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานกแล้ว เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบ Read More

แหวนไม้ตะเคียน  รับทรัพย์รุ่น1

  พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  เป็นพระนักศึกษา พระนักพัฒนา พระมวลชน และมีเมตตา ประชาชนทั้งปวงทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความเคารพและศรัธา ด้วยท่านเป็นพระเถระผู้ชักชวนให้ชาวสิงค์โปร์กลุ่มนี้หันมาฝึกนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐาน เจริญภาวนา จนทำให้มีสติ มีปัญญา ทำกิจการการงานรุ่นเรือง ท่านมีวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่น ซึ่งปัจจุบันท่านได้ออกแหวนไม้ตะเคียน รับทรัพย์รุ่น1 หลวงพ่อประสิทธิ์ใช้ไม้ตะเคียนทองที่ยืนต้นตายนำมากลึงเป็นแหวน บนหัวแหวนเป็นรูปพระพหรม4ทิศ ลงทองท้านข้างเป็นยันต์ทั้ง2ข้าง หลวงพ่อท่านได้จัดสร้างเพียง500วง ใส่ในกล่องกำมะหยี่สวยงาม วาระแรกหลวงพ่อประสิทธิ์ ได้นั่งปรกอธิฐานจิต พุทธาภิเษกเดี่ยว เช้า/เย็น เป็นเวลา 1วาระ วาระที่2 เข้าร่วมพุทธาภิเษก ภายในวิหารหลวงพ่อแสง…

พระพรหม รุ่น ประทานทรัพย์

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดเพลง(อุโบสถ์สีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  เป็นพระนักศึกษา พระนักพัฒนา พระมวลชน และมีเมตตา ประชาชนทั้งปวงทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความเคารพและศรัธา ด้วยท่านเป็นพระเถระผู้ชักชวนให้ชาวสิงค์โปร์กลุ่มนี้หันมาฝึกนั่งวิปัสนากรรมมัฏฐาน เจริญภาวนา จนทำให้มีสติ มีปัญญา ทำกิจการการงานรุ่นเรือง

ประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์

สงกรานต์  คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ 13,14,15 เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เป็นวันเนา วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์ มีดังนี้ สงกรานต์ ที่แปลว่า "ก้าวขึ้น" "ย่างขึ้น"…