Latest News

ข่าวสาร June 4, 2019
เวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดเพลง อุโบสถสีชมพู ไทรม้านนทบุรี 2562 (more…)
ข่าวสาร November 21, 2018
เป็นการรวบรวมภาพถ่ายในงานทอดกฐินสามัคคี 2018 โดยภายในงานมีญาติโยมที่ใจบุญได้มาร่วมบุญกันมากมาย ทั้งคนที่นำกฐินมาทอด และคนที่ได้มาจัดทำโรงทานเพื่อให้คนที่มาทำบุญได้รับทานอาหาร (more…)
ข่าวสาร October 23, 2018
รวมภาพถ่าย พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 ปี 2561 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ ที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพู ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี (more…)

เรื่องน่ารู้

richard July 14, 2018
ความเป็นมาของคำว่า “มหาชาติ” และเทศน์มหาชาติ  เรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนี้ เป็นเรื่องใหญ่ยืดยาว ท่านจึงจัดรวมไว้ ในมหานิบาตชาดกรวมเรื่องใหญ่๑๐เรื่อง ที่เรียกกันว่า ทศชาติ (more…)
richard July 14, 2018
การฟังเทศน์มหาชาตินอกจากจะได้ประโยชน์ในปัจจุบันคือ การได้ร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธแล้วได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา (more…)
richard May 22, 2018
ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน โดยย่อว่า มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานกแล้ว เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบ (more…)